Käytä Office-ohjelmaasi
tehokkaammin ja tuottavammin

Soita 050 3379941

Hinnoittelu | Yhteyslomake | VBA | Word | Excel | Access-tietokannat | VBA-asiakkaita
Office-ohjelmointi

Toimisto-sovellusten ohjelmointia MS Office -tuotteisiin (Word, Excel, Access,...) tuntiveloituksella.


Hanki nopeasti ilman pitkällistä opiskelua ja ajankäyttöä juuri omaan tarpeeseesi räätälöity ratkaisu. Toteutus onnistuu useimmiten myös täysin etätyönä!


Kerro tarpeestasi, niin selvitellään yhdessä, mitä tilanteessasi olisi mahdollista tehdä Klikkaa tästä ja ota yhteyttä.Office-käytön tehostaminen VBA:n avullaHyvä Microsoft Office -käyttäjä,

VBA_palvelu_Makrola
VBA_palvelu_Makrola

Useimmilla MS Office -ohjelmiston hankkineilla ei ole aavistustakaan miten voimakas väline toimintojen tehostamiseen tulee kyseisen paketin mukana. Sovellusohjelmien (Word, Excel, PowerPoint, Access,...) lisäksi pakettiin kuuluu työkalu nimeltä Visual Basic for Applications (lyhyesti VBA), jonka avulla jokaista Office-paketin sovellusta voidaan "räätälöidä" tarkasti erilaisiin tehtäviin niin haluttaessa. Eikä tämä räätälöinti usein ole edes vaikeaa tai erityisen työlästä! Täytyy luonnollisesti vain tietää, miten VBA-väline otetaan käyttöön. Itse räätälöinti on sen jälkeen usein hyvin nopeasti ja luotettavasti tehty.

Esimerkki:

Haluaisit käyttää Word-asiakirjaa siten, että siihen tuodaan avauksen yhteydessä tuoreet tiedot (ehkä useastakin eri) tiedostosta tai tietokannasta, suoritetaan erilaista laskentaa ja lopuksi kirjoitetaan tiedot otsakkeineen dokumenttiin tarkastelua ja tulostusta varten. Hankala ja aikaa vievä tehtävä varsinkin jos syöttötiedot koostuvat tuhansista riveistä, vai mitä?

Edellä kuvatut toimet voidaan usein toteuttaa VBA-koodin avulla hyvin helposti. Ja huomaa, ettei sinun käyttäjänä tarvitse puuttua asiaan millään tavalla! Haluttu toimenpidesarja voidaan kytkeä esimerkiksi asiakirjan avaukseen, jolloin joka kerta avatessasi kyseisen asiakirjan kaikki edellä kerrottu tapahtuu automaattisesti.

Ja tämä on vain yksi lukemattomista tilanteista, joissa voit tehostaa Office-ohjelman käyttöä oman makro-ohjelmasi avulla. Kun haluat lisätietoja, voit käyttää lomaketta: Klikkaa tästä ja ota yhteyttä
Usein jotain Office-ohjelmaa käytettäessä käy niin, että ihmiset tekevät kyllä kovasti töitä, mutta eivät parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi käytetty menettely on altis tuottamaan virheitä ja epätarkkuuksia. Kaikki tällaiset ongelmat lisäävät työhön käytettyä aikaa ja sitä kautta työvoimakustannuksia. Niille olisi siis hyvä löytää parempi vaihtoehto.

Mistä sitten näkee, että nyt jotain työtä ei tehdä parhaalla tavalla? Kyseessä ei ole ihan helppo pulma ratkaistavaksi, koska nykykäytäntö kyllä on helposti havaittavissa mutta vaihtoehto sille välttämättä ei.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista joissa usein on mahdollista tehostaa toimintoja tekemällä asiat toisin:


Yhteisenä tekijänä on siis se, että haluttu toiminto suoritetaan käsin ja siihen menee huomattavasti aikaa tai sen lopputulos tuntuu epäluotettavalta. Tällaisissa tilanteissa asiaan löytyy usein apua VBA-koodin avulla. Hyödyntämällä tätä Office-ohjelmien mukana tulevaa automatisointivälinettä saadaan Office-ohjelmien käytössä paljon lisää tehoa ja tarkkuutta. Tämä myös pienentää yrityksessä Office-ohjelmien käyttöön liittyviä työvoimakustannuksia. Voit katsoa täältä konkreettisen esimerkin, miten dramaattisesta muutoksesta voi olla kyse: Esimerkki VBA-koodin tuottamasta tehonlisäyksestä


Jos siis sinulla on tarvetta Office-käytön tehostamiseen, niin autan mielelläni


Voit myös laatia sanallisen kuvauksen siitä, millaisen sovelluksen / ratkaisun / työvälineen haluaisit käyttöösi ja saat minulta vastauksen, minkälainen työrupeama olisi kyseessä. Voit käyttää tähän yhteydenotto-lomaketta: Klikkaa tästä ja ota yhteyttäKenelle tämä palvelu on tarkoitettu ja sopiva?


Tämä palvelu on tarkoitettu mm. kaikille yrityksille


*****************************************************************

Miten edetä seuraavaksi


Varsinkin niille yrityksille, joissa ei aiemmin ole tehty sovelluksia Microsoft Office -pakettiin kuuluvilla ohjelmilla, on enemmän tai vähemmän epäselvää minkälaisesta toiminnasta tarjoamassani palvelussa on kyse. Tarkastellaan seuraavaksi tätä lisää.


Kyse on jostakin seuraavista kolmesta tilanteesta:


1) Korjaustoiminta: Yrityksessä on käytetty jo olemassa olevaa sovellusta tai tiedostoa joka on syystä tai toisesta lakannut toimimasta oikein. Tarvitaan joku ottamaan selvää, mikä on vikana ja korjaamaan ongelma. Kun se on tehty, asiakas on tyytyväinen eikä kaipaa muuta. Näkemiin seuraavaan kertaan...


2) Uuden ratkaisun toteuttaminen: Yrityksellä ei ole minkäänlaista aiempaa tiedostoa eikä muutakaan materiaalia. Pelkästään idea siitä, millainen työväline tarvittaisiin. Ongelmana on, että se ei synny ilman ulkopuolista apua. Ei kun analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan. Tietysti koko ajan yhteistyössä tilaajayrityksen kanssa.


3) Yhdistelmä tapauksista 1 ja 2: Suurin osa muista tapauksista asettuu johonkin kohtaan tyyppien 1 ja 2 välissä olevalle akselille. Niissä on siis mukana aineksia kummastakin äärityypistä 1 ja 2 enemmän tai vähemmän riippuen siitä, missä kohdassa akselia ollaan.


Jos jokin edellä mainituista tilanteista muistuttaa omaasi niin seuraavaksi pääset nopeimmin eteenpäin siten, että esimerkiksi soitat numeroon 050 337 9941.


Keskustellaan tilanteestasi ja miltä se näyttää. Tällöin pääset hyödyntämään välittömästi kokeneen ammattilaisen apua. Sinun ei tarvitse kuluttaa enempää aikaa pähkäilemällä yksin asiaa ''seisovassa vedessä''.


Voit luottaa siihen, että tässä ei ole tarkoitus huijata sinua kuuntelemaan "myyntiesittelyä". Sellaisen pitäminen ei olisi edes järkevää koska en tunne asiaasi ja tilannettasi. Niiden perusteellinen selvittäminen olisi sitten jo ihan toinen tilaisuus joka sovittaisiin erikseen jos niin halutaan.


Tässä puhelinpalaverissa saat tilaisuuden nopeasti selvittää, olisiko asiassasi mahdollista päästä järkevään ratkaisuun joka olisi myös taloudellisesti kannattavaa yritystoimintaasi ajatellen. Ei kaikki mikä on mahdollista ole välttämättä kannattavaa kun asiaa tarkastellaan yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Ole hyvä ja soita 050 337 9941 tai
käytä yhteydenottolomaketta Klikkaa tästä ja ota yhteyttä


*****************************************************************Etusivu | Hinnoittelu | Yhteyslomake | VBA | Word | Excel | Access-tietokannat

Copyright © 2011